Mu symbol

Mu Landscapes

Ta vare på, mens det enda er der
Støtt opp om og forsvar, når det trues
Revitaliser og hjelp til å gjenoppstå, når det forsvinner
Sunn landet - Friske mennesker

*

Mu Landscapes forstår naturen som ett levende vesen, og ønsker å tilby rom og støtte til gjenopprettelse av naturlandskap der det har blitt ødelagt av menneskelige inngrep.

*

Mu er et begrep i Zen som beskriver tomhet eller intethet.
Akkurat som danseren må kunne høre etter og forsvinne inn i dansen, må den som jobber med landet kunne høre etter og forsvinne inn i landskapet - være ett med naturen. På den måten kan han finne ut hva som er det riktige å gjøre.

'Naturlandskaper, slik jeg forstår dem, fremkaller en egenartet følelse av harmoni og skjønnhet og utstråler en slags vill, udefinerbar orden.
Min intensjon med Mu Landscapes ligger ikke i å nære "vår sivilisasjon".
Jeg kan ikke se hvorfor det skal gis en førsterett til arten homo sapiens, den såkalte vismann.
Min interesse og kjærlighet sikter til alt liv.
Menneskelig trivsel vil være en bivirkning.'

Lars Schmidt, grunnlegger av Mu Landscapes | www.larsschmidt.org

 

retur...